Booklet: Covid-19 Rumors

ពត៌មាន​ពិត ឬព័ត៌មាន​មិនពិត?

ឈប់ភាន់ច្រលំពី​ព័ត៌មាន​ជុំវិញ​ជំងឺ​កូវីដ​-១៩ទៀត​ទៅ​។ ដល់​ពេល​ដែល​អ្ន​ក​យើង​ត្រូវ​បញ្ជាក់​ថា ព័ត៌មាន​ណាដែល​ពិត និង​មិនពិត​ ដូចច្នេះអ្នក​អាច​មាន​សុខភាព​ល្អ​នៅ​ពេល​អ្នក​ធ្វើដំណើរ និង​ពេល​នៅ​ក្នុង​សហគមន៍!